Cảm biến mức LMT102

Liên hệ
  • Kiểm soát mức độ tin cậy trong bể chứa và thùng chứa
  • Thiết kế hợp vệ sinh theo yêu cầu của ngành thực phẩm và đồ uống
  • Sử dụng trong môi trường chất lỏng, nhớt và vật liệu rời
  • Sự khác biệt của phương tiện bằng cách tham số hóa các đầu ra chuyển đổi
  • Đáng tin cậy trong việc khử cặn hoặc bọt

Xem thêm về tính năng sản phẩm tại https://www.ifm.com/vn/en/product/LMT102

GỌI ĐẶT HÀNG NGAY
02435202636 ( 07h30 - 21h30 )