CẢM BIẾN TIỆM CẬN IFM

Liên hệ
Mã SKU: N/A
Danh mục: CẢM BIẾN IFM
Nhóm sản phẩm: , , ,
GỌI ĐẶT HÀNG NGAY

Ngày nay, cảm biến tiệm cận không thể thiếu cho các ứng dụng công nghiệp. So với các công tắc cơ khí, cảm biến tiệm cận có các ưu điểm vượt trội như: hoạt động không cần tiếp xúc, không bị hao mòn, tần số chuyển mạch cao và độ chính xác cao. Ngoài ra, cảm biến tiệm cận không bị tác động bởi độ rung, bụi và độ ẩm. Cảm biến tiệm cận phát hiện tất cả các kim loại mà không cần tiếp xúc.

Tính năng, đặc điểm

  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
  • Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Phát hiện đáng tin cậy do dung sai cảm biến thấp
  • Giảm khoảng không quảng cáo do phạm vi ứng dụng rộng

 

Dải sản phẩm & Đặc điểm kỹ thuật

Sản phẩm Dải cảm biến và ghép nối Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Dòng đầu ra Kích thước
IE5075 1 mm ghép phằng 750 Hz Mở bình thường DC PNP M8 x 1 / L = 35 mm
IFS240 4 mm ghép phằng 700 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGS232 8 mm ghép phằng 400 Hz Mở bình thường DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IE5338 3 mm ghép phằng 800 Hz Mở bình thường DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 40 mm
IFT200 7 mm ghép không phằng 800 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IFT203 4 mm ghép phằng 800 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS204 4 mm ghép phằng 700 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS205 7 mm ghép không phằng 700 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 50 mm
IGS204 8 mm ghép phằng 400 Hz Mở bình thường DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IE5287 2 mm ghép phằng 1300 Hz Mở bình thường DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IGT203 8 mm ghép phằng 600 Hz Mở bình thường DC PNP M18 x 1 / L = 46 mm
IM5135 40 mm ghép không phằng 200 Hz Bổ khuyết DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IEC201 2 mm ghép phằng 100 Hz Mở bình thường DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IFC204 4 mm ghép phằng 700 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS244 4 mm ghép phằng 700 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGT247 5 mm ghép phằng 100 Hz Mở bình thường DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IN5225 4 mm ghép không phằng 1300 Hz 2 cổng mở bình thường DC PNP 40 x 26 x 26 mm
IN5224 4 mm ghép không phằng 1300 Hz 2 cổng mở bình thường DC PNP/NPN 40 x 26 x 26 mm
IN5327 4 mm ghép không phằng 1300 Hz 2 cổng mở bình thường DC PNP 40 x 26 x 47 mm
IF503A 3 mm ghép phằng 100 Hz Mở bình thường DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IE5340 5 mm ghép không phằng 600 Hz Mở bình thường DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 40 mm
IE5366 2 mm ghép phằng 800 Hz Mở bình thường DC PNP M8 x 1 / L = 30.5 mm
IGT200 12 mm ghép không phằng 300 Hz Mở bình thường DC PNP M18 x 1 / L = 51 mm
IGT205 8 mm ghép phằng 400 Hz Mở bình thường DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 70 mm

 

CẢM BIẾN TIỆM CẬN IFM
Liên hệ