Thiết bị đo và hiển thị tín hiệu dạng analogue (không gồm thiết bị ghi) DX2053