SMC CHILLER: THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

Liên hệ
Mã SKU: N/A
Nhóm sản phẩm: , ,
GỌI ĐẶT HÀNG NGAY
02435202636 ( 07h30 - 21h30 )

 

Nhiệt sinh ra trong quá trình sản xuất, nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến thiếu độ tin cậy trong quy trình tổng thể. Việc sử dụng Chiller cho phép duy trì nhiệt độ trong giới hạn nghiêm ngặt

Với các dòng Chiller cải tiến mới, cho phép thiết bị kiểm soát và ổn định nhiệt độ trong dải nhiệt từ 5 – 40°C, dung sai ± 0,1°C.

SMC cung cấp nhiều giải pháp cho từng nhóm ngành tùy theo yêu cầu của từng ứng dụng. Luôn bên cạnh khách hàng để hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm tại: https://youtu.be/-Hv2b_5hYbo

Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://www.smcworld.com/products/envn/s.do?ca_id=539

SMC CHILLER: THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ
Liên hệ