Mạch MEGA 2560 AGV, PLC

Liên hệ
Mã SKU: N/A
Danh mục: Mạch
Nhóm sản phẩm: ,
GỌI ĐẶT HÀNG NGAY
02435202636 ( 07h30 - 21h30 )

– Tên sản phẩm: Mạch thiết kế chống nhiễu môi trường công nghiệp
– Mô tả: Mạch nguồn cách ly chống nhiễu 2405-2A
– Input: 16 đầu vào 24V chống nhiễu
– Output: 12 đầu ra relay
– Mạng W5500,RS232 kết nối màn hình công nghiệp
– RS485 giao tiếp Modbus ,EEPROM I2C 24LCXX,DS1307
– ADC 16 jumper ,PWM 12 digital
– Các ngoại vi UART,I2C,SPI kết nối

Mạch MEGA 2560 AGV, PLC
Liên hệ